Werkgroepen

Om dit project van de grond te laten komen zijn er verschillende werkgroepen gevormd, door ouders en vrijwilligers:

De bouwgroep is opgezet om de ideeën van ouders en vrijwilligers om te zetten in een ontwerp en de hele bouw van A tot Z uit te voeren, inclusief het hele bureaucratische proces. De bouwgroep overlegt met de architect, met de gemeente, investeerders, de (toekomstige) aannemers, de leveranciers en doet de planning.

De bouwgroep bestaat inclusief de 3 bestuurders uit 7 personen:

 

Simon Kuijn   Projectleider: vrijwilliger

Ervaring als financieel technisch projectleider/uitvoerder in de bouw en civiele techniek. Wil als vrijwilliger en ervaringsdeskundige dit project mede van de grond tillen.

 

Martin Ligthart    Ouder

Ervaring als ouder en betrokken geweest bij diverse bouwprojecten. Technische ervaring en inzicht. Oprichter en bestuurder van stichting Merakel geweest tot 01-01-2019.

 

Angela Slagter   Ouder

Ervaring als ouder en expert op het gebied van wet en regelgeving m.b.t. zorg. Oprichter en bestuurder van stichting Merakel geweest tot 01-01-2019.

 

Klaas Kroezen   Bestuurder/ verwante

Voorzitter van het bestuur met de expertise van financieel planner bewaakt de bouw en organisatiestructuur.

 

Rudi Seijts   Bestuurder

Enthousiaste vrijwilliger met een bouwkundige en technische achtergrond.

 

Gabi Steinprinz   Bestuurder/ouder

Ervaring als ouder en werkt binnen educatie en welzijn en educatie. Kijkt daarom naar de ontwikkeling van bewoners en praktische kant van de bouw.

 

 

De fondsengroep is opgezet om fondsen en sponsors te vinden voor dit project. Deze groep is niet bezig met investeerders, maar wel voor kleine en grote sponsors (lokaal en regionaal) en de fondsen voor inrichting, spelmateriaal.

De fondsengroep bestaat uit 5 personen

 

Kimberly Dreves   Verwante

Ervaring als zus en als zorgmedewerker. Ze heeft veel ervaring met het aanschrijven van fondsen.

 

Angela Slagter   Ouder

Gebruikt haar ervaring vanuit eerdere projecten waarbij er gewerkt werd met sponsors/fondsenwerving.

 

 

 

 

 

De zorggroep is opgezet om de zorg vorm te geven en de exploitatie van de zorg. De zorggroep bestaat uit 4 personen.

Angela Slagter   Ouder

Zorgmanager en veel ervaring met wet en regelgeving, financiën m.b.t. zorg, kwaliteit van zorg en zorginhoudelijke zaken. Eigenaar WegWijs in Zorg.

 

Saskia Rood   Ouder

Ambulanceverpleegkundige en ervaring met wet en regelgeving rondom PGB en zorginhoudelijke zaken

 

Ellen Ettema   Ouder

 

 

De PR-groep is opgezet om een strategie te ontwikkelen om interne en externe informatie te geven aan ouders, belanghebbenden, sponsors en investeerders, en ander publiek. Deze groep verzorgt de website, FB-pagina, maakt flyers en ontwerpt de huisstijl en al het publiciteitsmateriaal. Deze groep bestaat uit 4 personen, die zo nodig overleg hebben met het bestuur.

Zoltan Korai   Ouder

Ervaring als illustrator en ontwerper. Verzorgt alle visuele elementen van de PR

 

Ellen Dreves   Ouder

Coördineert de FB-pagina. Haar passie voor fotografie neemt ze mee in haar PR.

 

Gabi Steinprinz   Ouder/ bestuurder

Ontwikkelt de PR-strategie. Schrijft de teksten voor de pagina en flyers. Ondersteunt de ontwerper.

 

Stichting Villa Oigenwois  Streekweg 415  1616 AJ Hoogkarspel  Telefoon: 0228-561264  Email: info@villaoigenwois.nl

Login | Sitemap | Disclaimer