Steun ons doel

ANBI status:

 

Gegevens van de stichting:

Voor dit bijzondere woonproject is natuurlijk veel geld nodig. We zijn al een eind op weg, maar kunnen alle hulp gebruiken en we zijn blij met elke euro die we als steun kunnen krijgen. Doet u ook mee? Wij zijn op zoek naar investeerders, sponsors en alle andere vormen van financiële steun.

 

Wij danken alle investeerders, donateurs en fondsen die ons doel steunen in de vorm van collectes, inzamelingsacties, fondsen en investeringen. En we hopen dat er nog vele bijkomen.

Stichting Villa Oigenwois is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende In­stelling) onder dossiernummer 92 121 RSIN 8542 15 505.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Rechtsvorm:

 

Statutaire naam:

 

Statutaire zetel:

 

KvK nummer:

 

RSIN:

 

IBAN:

 

Activiteiten:

 

Stichting

 

Stichting Villa Oigenwois

 

Gemeente Stede Broec

 

61119520

 

854215505

 

NL85RABO 0188295216 t.n.v. Villa Oigenwois

 

BI-code: 8720 - Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten.

Exploitatie van huisvesting t.b.v. mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 

Stichting Villa Oigenwois  Streekweg 415  1616 AJ Hoogkarspel  Telefoon: 0228-561264  Email: info@villaoigenwois.nl

Login | Sitemap | Disclaimer