Planning

April 2019:

 

Juni 2019:

 

September 2019:

 

December 2019:

 

Februari 2019:

 

November 2020:

 

December 2020:

 

 

8Raadbesluit bestemmingsplanwijziging gemeenteraad Stede Broec.

 

8Formele indiening bouwplan.

 

  Start bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen.

 

8Start bouw Villa Oigenwois.

 

8Start realisatie inrichting buiten gebied.

 

8Realisatie bouwplan gereed.

 

8De bewoners nemen hun intrek.

Stichting Villa Oigenwois  Streekweg 415  1616 AJ Hoogkarspel  Telefoon: 0228-561264  Email: info@villaoigenwois.nl

Login | Sitemap | Disclaimer