Betrokken bestuur

Stichting Villa Oigenwois is in 2014 opgezet en de statuten zijn notarieel vastgelegd.

Het doel van Stichting Villa Oigenwois is om een passende huisvesting realiseren, onderhouden en exploiteren ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die daartoe zelf niet goed in staat zijn.

 

Het bestuur werkt onbezoldigd en bestaat uit 3 personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Klaas Kroezen

Secretaris: Gabi Steinprinz

Penningmeester: Rudi Seijts

Door mijn ervaring als voorzitter in diverse sociale functies bij school, gemeente, voetbal, kerk, slechthorende vereniging en 4de wereldgroep ben ik voor het bestuur gevraagd. Als opa en oom van een meervoudig gehandicapt kind voel ik mij betrokken bij de doelgroep.

Door het begeleiden van bouwprojecten bij voetbal, kerk en een aantal projecten vanuit mijn professie als financieel planner heb ik een bepaalde expertise opgebouwd.

 

Ik doe mijn uiterste best om met een goed bouwteam een prachtig gebouw te realiseren met een praktische inrichting en een kostenstructuur welke het mogelijk maakt dat het nu en in de verre toekomst betaalbaar is voor onze doelgroep.

 

Daarnaast moet er zorg verleend worden naar volledige tevredenheid van bewoners en hun ouders/verantwoordelijken waarbij de verzorgers met plezier hun werk doen. In Villa Oigenwois zal iedereen zich thuis voelen.

Mijn ervaring voor dit bestuur haal ik enerzijds uit het ouderschap van o.a. 2 kinderen met meervoudige beperkingen, anderzijds uit mijn werk in het sociale en educatieve domein. Ik heb jarenlang gewerkt als coördinator van soc.-cult. centrum ’t Stadsplein, als voorzitter en projectmanager van YES, een organisatie die met jongeren werkt en als educatieve trainer in het (inter)nationaal jongerenwerk, waarbij mijn expertise ligt bij het ‘(anders) leren’, persoonlijkheidsontwikkelingen het sociaal betrekken van kwetsbare mensen.

 

Ik zet me vooral in voor de mogelijkheden van onze bewoners, voor een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Ik zorg dat we ons niet alleen laten leiden door het zo goed mogelijk omgaan met beperkingen, maar vooral ook wat onze bewoners kunnen en willen leren, m.a.w. ik zie Villa Oigenwois als creatieve leeromgeving. Ik ben daarom heel trots dat in de ontwerpen een creatieve leerruimte is opgenomen.

Zonder ervaring in de zorgsector maar met bouwkundige en administratieve kennis ben ik gevraagd om tijd vrij te maken om hulp te bieden aan een prachtig ouderinitiatief.

De kennis heb ik opgedaan als werkvoorbereider bij een aannemingsbedrijf.

Het ouder initiatief betreft het nieuwbouw plan waarbij ik mijn kennis, creatieve inbreng en coördinatie tussen diverse partijen goed toe kan passen.

 

Mijn doel is dat we samen een fantastisch mooi pand tot stand kunnen brengen waar de bewoners in lengte van dagen met veel plezier op een prachtige locatie met goede zorg kunnen wonen.

Stichting Villa Oigenwois  Streekweg 415  1616 AJ Hoogkarspel  Telefoon: 0228-561264  Email: info@villaoigenwois.nl

Login | Sitemap | Disclaimer